Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston opintoretki tutustumaan Joensuun maaseutuelinkeinoihin

VALTUUSTOALOITE

Kaupunginvaltuuston opintoretki tutustumaan Joensuun maaseutuelinkeinoihin

Joensuussa noin joka neljäs asuu maaseutualueilla ja noin joka seitsemäs eli 14% työpaikoista on maaseutualueilla. Maaseudun elinkeinorakenne on monipuolinen. Perusrungon muodostaa maatalous, jossa kotieläintuotanto – erityisesti maidon ja lihantuotanto – ovat rahavirroin mitattuna merkittävimpiä. Sen lisäksi on viljanviljelyä ja muuta kasvintuotantoa, kuten marjoja. Jonkin verran on myös sianlihan ja kananmunan tuotantoa. Luomutuotannon osuus tuotannosta kasvaa koko ajan. Maaseudun muuta elinkeinotoimintaa ovat mm. koneurakointi, metallialan alihankinta, matkailupalvelut, hoivapalvelut, koneenkorjaus, suunnittelu ja tuotekehitys, sahateollisuus ja etätyöt eri muodoissaan.

Maaseudun vahvuuksia ovat esimerkiksi energia, luonnonvarat, paikallisyhteisöt ja toimiva yhteistyö, luontokohteet ja hyvä asuinympäristö. Heikkouksina huono tiestön kunto ja hidas tietoliikenne, väestön väheneminen, pääomien puute ja pienet lähimarkkinat. Mahdollisuuksina ovat lähi- ja luomuruoan kysynnän kasvu, biotalouden merkityksen kasvu ja uudet yritysratkaisut ja toimialat. Uhkina maaseudulla on väestöllisen taantumisen jatkuminen, laajakaistarakentamisen hitaus, huono tulokehitys ja kunnallisen palvelutuotannon rappeutuminen.

Joensuun maaseutu alue on laaja ja täynnä erilaisia mahdollisuuksia, kunhan vain markkinat löydetään, taloudellisen toiminnan edellytykset osataan hakea ja infrastruktuuria parannetaan. Pelkkien tilastojen ja lukujen takaa on kuitenkin vaikea hahmottaa nykyhetkeä maaseudulla.

Edellä olevan perusteella esitämme, että Joensuun kaupunki järjestää kaupunginvaltuutetuille opintoretken tutustumaan kaupunkimme maaseutuelinkeinoihin. Retki tulisi toteuttaa vielä tämän vuoden aikana loppukesästä tai alkusyksystä.

Joensuussa 18.6.2018

Asko Miettinen ja keskustan valtuustoryhmä

9 views0 comments

Recent Posts

See All