Puheenvuoro: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys 27.1.2020

27.1.2020 Kaupunginvaltuusto

Asiakohta 6; rakennusjärjestys

Puheenvuoro/AM

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuutetut

Rakennusjärjestystä taustoitetaan asiakohdan 6 tekstissä seuraavasti:

”Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.”

Tässä nyt käsillä olevassa ehdotuksessa on käsitelty perusteellisesti monia erilaisia rakentamiseen liittyviä tilanteita pihavajasta tuulimyllyihin. Rakennusjärjestyksen tulisi ollakin vankka tietopaketti kansalaisille, yrityksille ja yhteisölle, jotka haluavat rakentaa jotain eli kehittää elinympäristöään tai elinkeinoaan ja lisätä alueen elinvoimaa.

Useimmat rakennusjärjestyksen esittämistä määräyksistä ovat selkeitä ja yksiselitteisiä metrimääriä tai pinta-aloja, mutta rakennusten sijoittumista koskevassa 11§:ssä on tältä osin päädytty hyvin epämääräisiin ja tulkinnanvaraisiin määritelmiin. Asia koskee erityisesti navettarakennuksia ja jaloittelualueita. Tähän yhteyteen on sisällytetty ehdollisia lisäyksiä, joiden tulkinnanvaraisuus vaarantaa maatalouselinkeinon kehittämisen oikeusturvan. Esimerkiksi navettarakennuksen etäisyydestä on naapureiden osalta määrätty 100 metriä, mutta täydennetty lisäehdolla ”ellei perustellusta syystä ole tarpeen edellyttää suurempaa etäisyyttä”.

Arvoisa puheenjohtaja

Vielä epämääräisempi tilanne on eläinsuojien jaloittelualueiden osalta, kun todetaan, että ne on rakennettava 100 metrin etäisyydelle lähimmästä hajusta häiriintyvästä kohteesta. Miten jaloittelualuetta suunnitteleva voi tämän perusteella varmuudella sanovan tekevänsä oikein? Kuinka ja kuka tämän ”hajusta häiriintyvän kohteen” määrittelee? Kotieläinrakennuksia koskee jo muutenkin hyvin kattava lupamenettely – kaupungin ei tule vaarantaa tällaisilla epämääräisillä lausunnoilla elinkeinon kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi olisi syytä muistaa, että vaikka rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslain alainen määräys, niin esimerkiksi kotieläintaloutta säädellään monien muiden rahoitukseen ja eläintenpitoon liittyvien lakien, asetusten ja säädösten kautta.

Arvoisa puheenjohtaja.

Haluaisinkin kuulla esittelijältä, miksi tällaiset maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomat määritelmät on lisätty rakennusjärjestykseen, mikä niiden tulkinta on ja mitä asian korjaamiseksi voidaan tehdä?

3 views0 comments

Recent Posts

See All