Puheenvuoro 26.8.2019 Yhteisöllisellä kampanjalla hiilitasetta kuntoon ja töitä nuorille

Kaupunginvaltuusto 26.8.2019


§107 Keskustan valtuustoaloite: Yhteisöllisellä kampanjalla hiilitasetta kuntoon ja töitä nuorille


Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuutetut

Aluksi kiitos kaupungin antamasta vastauksesta keskustan ryhmän valtuustoaloitteeseen. Kaupungin omia metsiä hoidetaan ammattimaisella otteella ja sen osalta voimme olla luottavaisin mielin. Niin kuin aloitteessa todettiinkin, on metsien hoitorästien määrä kuitenkin Joensuun kaupungin alueella melko suuri ja todennäköisesti lisääntymään päin. Osaltaan tähän kehitykseen vaikuttaa varmaankin omistuspohjan muuttuminen ja pirstaloituminen. Kuolinpesissä ei välttämättä löydy vastuunkantajia, jos kyseessä ei ole selkeitä päätehakkuita. Tulevaisuuden horisontti ei silloin yllä kovin kauas.

Keskustan ryhmä jätti merkittävän ja erittäin ajankohtaisen aloitteen halutessaan edistää metsien hoitoa ja uudistamista, hiilinieluja sekä lisätä metsänomistajien, alueen asukkaiden tietämystä metsien käytön tärkeydestä hyvinvoinnin lähteenä niin työllisyys-, ilmasto ja energiapolitiikan näkökulmasta. Lisäksi valtuustoryhmä halusi aloitteellaan edistää nuorten hakeutumista metsäalan koulutukseen ja työtehtäviin ja myös suoraan työllistää nuoria metsänhoitotöihin.

Virkatyötä tehtävä selvitys metsitettävien joutomaiden on hyvä alkutahti toivottavasti pian alullepantavalle metsityskampanjalle. Kampanja toimisi samalla myös samalla ilmastoystävällisenä työllistämishankkeena, jolla metsitettävien tai vaikka maisemanhoidollisesti pusikoista raivattavien alueiden omistajat voisivat saada alueelta tekijöitä eri kohteisiin, mikäli eivät itse pysty sitä järjestämään. Kannattaa muistaa, että hiilineutraali vuosi 2025 ei ole enää kovin kaukana.

Vastauksessaan kaupunki on hyvin ottanut esille erilaiset toimet, mitä on jo tehty nuorten työllistämisestä opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin. Näissä asioissa Joensuu, yhtenä Suomen suurimmista metsien kuntaomistajista, voisi vielä ottaa aktiivisemman otteen, jolloin saataisiin tuettua nuorten kiinnostusta metsäalan koulutustarjonnan antamiin mahdollisuuksiin ja sitä kautta parannettua metsäsektorin työvoimatarjontaa.

0 views0 comments

Recent Posts

See All