Polkka vahvistuu hyvinvointialueella

Ilman polkkalaisia uuden hyvinvointialueen kokoaminen näyttäisi kovin toisenlaiselta. Meidän osaava ja motivoitunut sakki tietää miten ateriat toimitetaan niitä tarvitseville ja kuinka hygienia säilyy niin leikkaussaleissa, kouluissa kuin keittiöissäkin. Mahtavaa jokapäiväistä tekemistä, joka monelta ihmiseltä tahtoo jäädä valitettavasti huomaamatta.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen alkaminen ensivuoden alusta vahvistaa Polkan joukkuetta. Yhtiöön liittyy kuusi uutta osakaskuntaa ja loppujenkin alueella soten tukipalvelut hoidetaan. Lisäksi Polkkaan siirtyy Joensuun kaupungin logistiikkayksikkö, joka on hoitanut Polkan ruokakuljetukset, koulukyydit ja muita sote-puolen henkilökuljetuksia.

Muutoksen mittakaava on suuri. Polkan liikevaihto kasvaa kymmeniä prosentteja ja työntekijöitäkin tulee lisää pari sataa. Tällaista muutosta on valmisteltu jo viime vuoden puolelta ja työ jatkuu ja valmistuu siihen mennessä, kunnes vuoden vaiheessa Siun Sote lakkaa ja hyvinvointialue aloittaa. Johtajavalinta hyvinvointialueelle on jo tehty ja organisaation rakentaminen käynnissä.

Polkka toimii tytäryhtiönä itsenäisesti kiinteässä yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen konsernissa. Pääasiakas Polkalle on hyvinvointialue ja sen ratkaisut esimerkiksi palveluverkon osalta heijastuu myös Polkan toimintaan. Henkilökunnan näkökulmasta uudistus parantaa henkilökunnan mahdollisuuksia kehittyä työssään.

Hallitus on tehnyt tiiviisti työtä hyvinvointialueen valmistelussa. Yhtiön yhtiöjärjestys on pitänyt muuttaa ja omistuspohjan muutosta on valmisteltu hyvässä yhteistyössä osaavan toimitusjohtajamme kanssa. Kunnallinen päätöksenteko antaa aina oman mausteensa tällaisissa laajoissa muutostilanteissa. Valtuustojen kokousaikataulut ovat asettaneet hankkeen etenemiselle omat reunaehtonsa. Olen keskustellut paljon myös uusien osakaskuntien luottamushenkilöiden kanssa Polkan roolista hyvinvointialueen tukipalveluissa.

Hallituksen kokoonpano muuttuu myös tämän vuoden aikana. Hallitukseen tulee yksi uusi jäsen edustamaan uusia osakaskuntia. Uuden strategian valmisteleminen aloitetaan heti, kun hallitus pääsee aloittamaan uudella kokoonpanollaan. Strategiatyössä päästään etsimään yhteiset tavoitteet kohti Polkan nousujohteista menestystä.

Paljon on siis vielä tehtävää ennen vuoden vaihdetta. Liikkeenluovutuksia on toteutettava, palveluverkko- ja organisaatioratkaisut vahvistettava, talousarvio- ja talousjärjestelmät sovitettava uutteen tilanteeseen ja tietojärjestelmiä on uusittava puhumattakaan uuden henkilöstön perehdyttämisestä.

Johtoryhmä ja esimiesorganisaatio on tässä työssä avainasemassa ja heillä on vahva ote tekemisessään. Polkkalaiset voivat tehdä töitä yhteisiä tavoitteitamme kohti turvallisin mielin, sillä asiakkaamme tarvitsevat ruokaa ja puhtautta joka päivä.

4 views0 comments

Recent Posts

See All