Keskustan valtuustoryhmän aloite 27.1.2020

Joensuun Kaupunginvaltuusto VALTUUSTOALOITE

27.1.2020


Liikennebiokaasu joukkoliikenteen käyttövoimaksi

Joensuun kaupungin päivitetyssä konsernistrategiassa (KV 17.06.2019 §85) todetaan kestävän talouden ohjelman osalta mm. seuraavaa: ”Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja -aikaa, tiloja, tuotteita, palveluja, raaka-aineita ja luonnonvaroja harkitusti, hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla.”

Joensuun kaupungin strategian yhtenä toimeenpano-ohjelmana Joensuun ilmasto-ohjelma (KH 22.1.2018 §20) on asettanut tavoitteeksi, että Joensuu olisi hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on vähentää päästöjä 60 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt tultaisiin kompensoimaan tai varastoimaan hiilinielujen avulla. Tämän kunnianhimoisen ohjelman yhtenä tavoitteena on uudistaa ajoneuvokantaa ja että vaihtoehtoiset polttoaineratkaisut yleistyvät.

Joensuun joukkoliikenteen seuraava kilpailutus on tulossa kevään aikana valmisteluun. Tässä yhteydessä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa fossiilisten polttoaineiden kulutukseen kaupungin joukkoliikenteessä ja sen lisäksi antaa alkusysäys uusiutuvien liikennepolttoaineiden tuotannolle alueellisesti Joensuun seudulla.

Liikennekaasun (biometaani tai maakaasu) käyttämiselle joukkoliikennebussien käyttövoimana on olemassa toimiva tekniikka ja sovellukset. Joensuuhun tarvittaisiin alkuvaiheessa maakaasun tankkauspiste, jotta kaasun käyttö joukkoliikenteessä ja myös yksityisautoilussa mahdollistuisi. Kysynnän kautta avautuisi mahdollisuus myös alueelliselle uusiutuvien liikennepolttoaineiden tuotannolle hyödyntämällä mm. maa- ja metsätalouden sekä vesienhoidon biomassoja, joiden potentiaaliksi on valtakunnallisesti arvioitu n. 10 TWh (Luke). Myös hallitusohjelmassa on kohdistettu 10 miljoona euroa biokaasutuotantoon tuleville vuosille.

Edellä olevan perusteellä esitämme, että Joensuun kaupunki selvittää mahdollisuudet kaasukäyttöisten bussien käyttöönottoon Joensuun joukkoliikenteessä, mahdollisuudet maakaasun/biometaanin tankkausaseman avaamiselle kaupunkiin sekä liikennebiokaasun jalostamisen vaihtoehdot alueellisen uusiutuvan energian tuotannon edistämiseksi ja hyödyntämiseksi.


Joensuussa 27.1.2020

0 views0 comments

Recent Posts

See All