TAHTO RATKAISEE

ELINVOIMAA

Tulevaisuus on tehtävä

Itä-Suomen tulevaisuus on sen elinvoimaisuuden varassa. Yrittäminen, työpaikat ja sitä kautta lisääntyvä elintaso antaa kaupungille edellytykset vastata koulutuksesta ja kansalaisten terveveydestä. Yritysideoita on tuettava ja aloittamista helpoitettava kaikin mahdollisin keinoin. Maaseutualueiden potentiaali on otettava täysillä käyttöön tukemalla ihmisten mahdollisuuksia yrittää ja elää. Saavutettavuus on elintärkeää maakunnan yrityselämälle. Lentoliikenne on turvattava ja junayhteyksiä parannettava itärataa kehittämällä. Alemman asteen tieverkosto on saatava turvalliseksi liikkua.

KOULUTUS

Opiskelumahdollisuudet turvattava

Joensuu on yliopistokaupunki ja myös keskitason ja peruskoulutus ovat täällä huippuluokkaa. Koulutuksesta on jouduttu tekemään myös säästöjä ja siksi tästä eteenpäin on pidettävä huolta, että Joensuun alakoulujen on oltava kohtuullisen matkan päässä pienistä koululaisista. Toisen asteen koulutustarjonnan tulee vastata oman alueemme työvoimantarvetta sekä antaa mahdollisuus myös uuden syntymiselle. Maakuntaan on saatava myös korkea-asteen teknistä opetusta helpottamaan paikallisten tuotantoprosessien käynnistämistä. Itä-Suomen yliopistossa on aloitettava eläinlääkärikoulutus riittävän palvelutason turvaamiseksi karjatiloilla

YMPÄRISTÖ

Parempaan tulevaisuuteen

Puhdas ja terveellinen ympäristö on Pohjois-Karjalan rikkaus. Sen hoitaminen niin, että tulevat sukupolvet voivat nauttia siitä samoin kuin me on tärkeää. Yhdyskuntajätteiden käsittely on kehittynyt todella hyvin Pohjois-Karjalassa. Asutuksen, teollisuuden ja maatalouden osalta on ympäristöä hoidettava jatkossakin parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Kaavoituksessa on yhdyskuntarakenteen ja ympäristön lisäksi otettava huomioon myös ihmisten tarpeet.

HYVINVOINTI

Ennaltaehkäisyllä säästöihin

Liikunta eri muodoissaan auttaa ihmisiä pysymään terveinä ja toimintakuntoisina. Joensuun liikuntapaikat ovat hyvin monipuoliset. Maaseutualueella useimmiten maantie on se mitä mitataan. Tässä on parannettavaa. Usein liikuntapaikkojen kunnossapito on kalustosta kiinni ja siksi kaupungin kalusto on saatava liikkeelle ympäri maakuntaa.

 

Nuorten syrjäytyminen on estettävä etsivää nuorisotyötä lisäämällä. Vanhusväestön kotona asumisen mahdollisuuksia on edelleen parannettava kotipalveluja tehostamalla ja myös teknologiaa avuksi käyttäen.